พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ

16-06-58

    วันที่ 16  มิถุนายน  2558 ดร.วิสุทธิ์  บิลล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้ และประธานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี(ผู้แทนจุฬาราชมนตรี) มอบโล่และประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม จำนวน 284 คน ณ มัสยิดดะวะฮ์ตุ้ลอิสลามียะฮ์(บ้านบางกรักใน) หมู่ที่9 ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีมอบโล่ฯ


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6