โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินอุ้มน้ำเฉลิมพระเกียรติ60พรรษา

18-06-58

     18  มิถุนายน  2558 นางอำพัน  รุ่งแจ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายนิกร  จันทร์อำไพ นายอำเภอเมืองพังงา พร้อมด้วยนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูและนักเรียน ร่วมปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินอุ้มน้ำเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ณ บริเวณเขื่อนคลองพังงา หลังอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6