โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินอุ้มน้ำเฉลิมพระเกียรติ60พรรษา

18-06-58

     18  มิถุนายน  2558 นางอำพัน  รุ่งแจ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายนิกร  จันทร์อำไพ นายอำเภอเมืองพังงา พร้อมด้วยนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูและนักเรียน ร่วมปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินอุ้มน้ำเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ณ บริเวณเขื่อนคลองพังงา หลังอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด