โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด

18-0658

     วันที่ 18  มิถุนายน  2558 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนบ้านท่าแตง ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยกิจกรรมการให้บริการประชาชนในการออกหน่วยปฏิบัติงานดังกล่าว มีการจัดนิทรรศการการให้ความรู้ คำปรึกษา การมอบทุนการศึกษา เป็นต้น


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6