โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด

18-0658

     วันที่ 18  มิถุนายน  2558 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนบ้านท่าแตง ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยกิจกรรมการให้บริการประชาชนในการออกหน่วยปฏิบัติงานดังกล่าว มีการจัดนิทรรศการการให้ความรู้ คำปรึกษา การมอบทุนการศึกษา เป็นต้น