โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมถือศีลอดเดือนรอมฎอน

30-6-58

     วันที่ 25  มิถุนายน  2558 นางอำพัน  รุ่งแจ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา  ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน แรงงานจังหวัด  ผอ.พุทธศาสนา ได้ส่งมอบอินทผาลัม ให้กับมัสยิด ในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า 3 แห่ง   ได้แก่ มัสยิดนูรุ้ลอีหม่าน ต. บางนายสี มัสยิดบ้านในโตน และมัสยิดนุรุ้ลฮีดายะห์ ต.โคกเคียน ตามโครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมถือศีลอดเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1436


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6