โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมถือศีลอดเดือนรอมฎอน

30-6-58

     วันที่ 25  มิถุนายน  2558 นางอำพัน  รุ่งแจ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา  ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน แรงงานจังหวัด  ผอ.พุทธศาสนา ได้ส่งมอบอินทผาลัม ให้กับมัสยิด ในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า 3 แห่ง   ได้แก่ มัสยิดนูรุ้ลอีหม่าน ต. บางนายสี มัสยิดบ้านในโตน และมัสยิดนุรุ้ลฮีดายะห์ ต.โคกเคียน ตามโครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมถือศีลอดเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1436