สานสัมพันธ์ชุมชนอู่เรือ

binn

     วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 17.00น. ณ ที่ทำการชุมชนอู่เรือ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา  ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนอู่เรือ  โครงการบริจาคขยะ 1 บ้าน 1 ถุง นำมาแลกต้นไม้