พิธีวันคล้ายวันสวรรคตฯสมเด็จย่า

ya       

     วันที่ 18  กรกฎาคม  2558 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า โดยการร่วมพิธีถวายสักการะวางพวงมาลา หน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา มีนายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน