ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

21-07-58

     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม  2558 นางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาจังหวัด (จังหวัดเคลื่อนที่) คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาสานสัมพันธ์ชุมชนจังหวัดพังงา (อบจ.เคลื่อนที่) ที่วัดบ้านดอน ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง โดยมีนายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6