ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

21-07-58

     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม  2558 นางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาจังหวัด (จังหวัดเคลื่อนที่) คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาสานสัมพันธ์ชุมชนจังหวัดพังงา (อบจ.เคลื่อนที่) ที่วัดบ้านดอน ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง โดยมีนายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน