โครงการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ

23-07-58

     เมื่อวันที่ 23  กรกฎาคม  2558 เวลา 08.30 น.  นายคนอง  ดาวประดับ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน  ร่วมโครงการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม  2558 ณ วัดประชุมศึกษา ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา