โครงการทอดผ้าป่ามหากุศล

27-07-58

     เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม  2558 นายคนอง  ดาวประดับ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน  ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามบรมราชกุมารและเพื่อสมทบทุนโครงการถวายตู้ยาสามัญประจำวัดพร้อมเวชภัณฑ์ ณ วัดประชุมโยธี(พระอารามหลวง)