โครงการทอดผ้าป่ามหากุศล

27-07-58

     เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม  2558 นายคนอง  ดาวประดับ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน  ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามบรมราชกุมารและเพื่อสมทบทุนโครงการถวายตู้ยาสามัญประจำวัดพร้อมเวชภัณฑ์ ณ วัดประชุมโยธี(พระอารามหลวง)


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6