พิธีตักบาตรพระสงฆ์

28-07-58

     28  กรกฎาคม  2558 เวลา 06.00 น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน) ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร