ถวายเทียนเข้าพรรษา

30-07-58

          30  กรกฎาคม  2558 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมถวายเทียนพรรษา ในโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ณ วัดมะปริง ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา