การซ้อมใหญ่กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

2-08-58

          2  สิงหาคม  2558 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมซ้่อมใหญ่่กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ระยะทาง 25 กิโลเมตร