เมืองพังงา ชวนเล่าขาน ตำนานแห่งพัตราภรณ์

nga

          13  สิงหาคม  2558 นางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับฟังการเสวนาเรื่อง "เมืองพังงา ชวนเล่าขาน ตำนานแห่งพัตราภรณ์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการใช้ผ้าไทยให้เป็นที่นิยมแพร่หลาย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายผ้าไทยของเมืองพังงาในอดีตจนถึงปัจจุบัน ณ ห้องพิงกัน โรงแรมภูงา อ.เมือง จ.พังงา โดยมีนายประยูร  รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน 


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6