เมืองพังงา ชวนเล่าขาน ตำนานแห่งพัตราภรณ์

nga

          13  สิงหาคม  2558 นางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับฟังการเสวนาเรื่อง "เมืองพังงา ชวนเล่าขาน ตำนานแห่งพัตราภรณ์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการใช้ผ้าไทยให้เป็นที่นิยมแพร่หลาย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายผ้าไทยของเมืองพังงาในอดีตจนถึงปัจจุบัน ณ ห้องพิงกัน โรงแรมภูงา อ.เมือง จ.พังงา โดยมีนายประยูร  รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน