ประชุมและทดสอบระบบ/วิธีสแกนบาร์โค้ด

bilefor

          13  สิงหาคม  2558 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพังงา ร่วมประชุมและทดสอบระบบ/วิธีสแกนบาร์โค้ด การบันทึก Guinness book world records กิจกรรม bile for mom ที่ห้องประชุมชงโค วิทยาลัยเทคนิคพังงา1


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6