ประชุมและทดสอบระบบ/วิธีสแกนบาร์โค้ด

bilefor

          13  สิงหาคม  2558 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพังงา ร่วมประชุมและทดสอบระบบ/วิธีสแกนบาร์โค้ด การบันทึก Guinness book world records กิจกรรม bile for mom ที่ห้องประชุมชงโค วิทยาลัยเทคนิคพังงา1