กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

bike

          16  สิงหาคม  2558 นายประยูร  รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำขบวนนักปั่นจักรยาน "ปั่นเพื่อแม่" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 และเป็นกิจกรรมที่ให้ประชาชน ได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และ ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมร่วมกิจกรรมบันทึกสถิติโลก  กับภาพประวัติศาสตร์ ปั่นจักรยานเพื่อแม่ จารึกในกินเนส เวิร์ค เรคคอร์ด 2015 โดยมี นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว