ปั่นสองล้อทั่วไทย

two

          13  กันยายน  2558 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมปั่นสองล้อท่ั่วไทย วิถีไทย วิถีชุมชน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงาโดยมี นายประยูร  รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการปล่อยขบวนจักรยาน