ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

6-10-58

          5  ตุลาคม 2558  นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมกับข้าราชการในสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายสกล จันทรักษ์ และนายสมเจตน์  จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6