ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

6-10-58

          5  ตุลาคม 2558  นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมกับข้าราชการในสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายสกล จันทรักษ์ และนายสมเจตน์  จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา