ร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระเจ้าตากสินมหาราช

7-10-58

          พลเรือโท สายันต์  ประสงค์สำเร็จ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประดิษฐาน ณ พระตำหนักบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำฐานทัพเรือพังงา หมู่ 5 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีดังกล่าว


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6