ร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระเจ้าตากสินมหาราช

7-10-58

          พลเรือโท สายันต์  ประสงค์สำเร็จ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประดิษฐาน ณ พระตำหนักบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำฐานทัพเรือพังงา หมู่ 5 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีดังกล่าว