ประเพณีถือศึลกินเจ(กินผัก)

ginj

           19  ตุลาคม  2558 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  ประชาชนชาวจังหวัดพังงา ตั้งโต๊ะผลไม้รับขบวนร่างทรงเทพเจ้า จากศาลเจ้าต่าง ๆ ณ บริเวณหน้้าศาลากลางจังหวัดพังงา  เพื่อสืบทอดประเพณีท้องถิ่นอันดีงามที่เก่าแก่ซึ่งได้ปฏิบัติสืบเนื่องมาโดยตลอดเป็นเวลายาวนาน และเป็นประเพณีที่หล่อหลอมจิตใจของคนให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมอันดี


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6