กระทรวงICT ยกระดับบริการภาครัฐด้วย G-Channel

G-channel-1

 1.ศูนย์รวมบริการภาครัฐรูปแบบเว็บไซต์

(1) เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ผ่าน www.egov.go.th รวมบริการ 2,574 เว็บไซต์ จาก 454 หน่วยงาน

(2) ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ผ่าน www.data.go.th เป็นศูนย์รวมข้อมูลสาธารณะและข้อมูลภาครัฐในรูปแบบมาตรฐานเปิด ปัจจุบันมีข้อมูลภาครัฐที่เปิดเผยแล้ว จำนวน 285 ชุดข้อมูล    จาก 38 หน่วยงาน และ

(3) ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ ผ่าน www.Info.go.th โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ EGA พัฒนาเว็บไซต์เพื่อรวบรวมข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่มีอยู่ในคู่มือประชาชนของทุกหน่วยงาน ดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

2.ศูนย์รวมบริการภาครัฐในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชัน

เป็นช่องทางสำหรับประชาชนที่มีอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ในการเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ผ่านเว็บไซต์ www.apps.go.th จำนวน 108 บริการ จาก 68 หน่วยงาน

3.การเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ ผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ของรัฐ

            เพื่อเป็นช่องทางเสริมในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและบริการต่างๆ ของภาครัฐ ปัจจุบันมีข้อมูลบริการของรัฐจำนวน 8 ระบบ จาก 4 หน่วยงาน โดยติดตั้งแล้ว 3 แห่ง ที่ศูนย์บริการร่วม (Government Service Point : G-Point) สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลศาลายา และโรงพยาบาลราชวิถี นอกจากนี้ ยังติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่สาธารณะเพื่อเป็นช่องทางเสริมในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (Government Smart Box) ในรูปแบบบริการออนไลน์ (e-Service) โดยจะเร่งติดตั้งในพื้นที่ให้บริการของหน่วยงานรัฐ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐไปยังประชาชน ซึ่งปัจจุบันได้นำร่องติดตั้ง Government Smart Box จำนวน 27 เครื่อง ณ จุดให้บริการของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

รัฐบาลมีนโยบายที่จะยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงที่สมบูรณ์ครอบคลุมการให้บริการแก่ภาค ประชาชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานของรัฐอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ ของภาครัฐ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย   ให้ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งนี้ กระทรวงไอซีที โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และจะเปิดตัว G-Channel อย่างเป็นทางการกลางเดือนพฤศจิกายน 2558 นี้ รวมทั้งจะพัฒนาและแนะนำ แอปพลิเคชันและชุดข้อมูลใหม่ๆ เพิ่มเติมในช่วงต้นปี 59” นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าว

สามารถดาวน์โหลด ไฟล์ประชาสัมพันธ์ เอกสารแนบด้านล่าง

 


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6