ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร

decem

          10  พฤศจิกายน  2558 นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2558 ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมบันทึกเทปรายการดังกล่าว