วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

16-11-58

          14  พฤศจิกายน  2558 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมพิธี "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง ตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายนิกร  จันทร์อำไพ นายอำเภอเมืองจังหวัดพังงา เป็นประธานในการวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว