เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

chile

          2 ธันวาคม 2558 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สื่อสารมวลชน เลี้ยงอาหารกลางวันและแจกของเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดสองแพรก ต.สองแพรก อ.เมือง จังหวัดพังงา