ขอเชิญร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเพื่อถวายความจงรักภักดี

pla

          3  ธันวาคม  2558 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมประมงในจังหวัดพังงา อำเภอตะกั่วป่า สำนักงานเทศบาลตำบลบางนายสี ผู้นำท้องถิ่น  และราษฎรในพื้นที่ตำบลบางนายสี ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด คือปลาจักรพรรดิ์ จำนวน 1,000,000 ตัว พร้อมทั้ง ขุดลอกผักตบชวา กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหนองน้ำพรุเตียว เพื่อให้ประชาชน มีส่วนร่วม พร้อมสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ บริเวณหนองน้ำพรุเตียว บ้านพรุเตียว หมู่ที่7 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

          


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6