ขอเชิญร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเพื่อถวายความจงรักภักดี

pla

          3  ธันวาคม  2558 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมประมงในจังหวัดพังงา อำเภอตะกั่วป่า สำนักงานเทศบาลตำบลบางนายสี ผู้นำท้องถิ่น  และราษฎรในพื้นที่ตำบลบางนายสี ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด คือปลาจักรพรรดิ์ จำนวน 1,000,000 ตัว พร้อมทั้ง ขุดลอกผักตบชวา กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหนองน้ำพรุเตียว เพื่อให้ประชาชน มีส่วนร่วม พร้อมสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ บริเวณหนองน้ำพรุเตียว บ้านพรุเตียว หมู่ที่7 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีดังกล่าว