พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

de

         5 ธันวาคม  2558 เวลา 09.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา  โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีดังกล่าว