พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

por

     5  ธันวาคม  2558 เวลา 19.19น. ณ สนามหน้าศาลากลาง(หลังเก่า) จังหวัดพังงา นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อง่ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีดังกล่าว