โครงการเสริมสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

tugjarit

          9  ธันวาคม  2558 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา  ร่วมเดินรณรงค์ โครงการเสริมสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จากโรงเรียนสตรีพังงา ไปยังห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด  โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ เป็นประธานในพิธีเปิด