โครงการเสริมสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

tugjarit

          9  ธันวาคม  2558 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา  ร่วมเดินรณรงค์ โครงการเสริมสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จากโรงเรียนสตรีพังงา ไปยังห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด  โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ เป็นประธานในพิธีเปิด


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6