ร่วมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจในการให้บริการสำหรับคนพิการด้านICT

song

          15  ธันวาคม  2558 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา และนายคนอง ดาวประดับ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ เข้าร่วมสัมมนา สร้างความรู้ความเข้าใจในการให้บริการสำหรับคนพิการ ตามกฎกระทรวงมาตรา 20(6) ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา โดยมีนายวีระศักดิ์  กิติวัฒน์ รักษาการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ เป็นประธาน