ร่วมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจในการให้บริการสำหรับคนพิการด้านICT

song

          15  ธันวาคม  2558 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา และนายคนอง ดาวประดับ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ เข้าร่วมสัมมนา สร้างความรู้ความเข้าใจในการให้บริการสำหรับคนพิการ ตามกฎกระทรวงมาตรา 20(6) ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา โดยมีนายวีระศักดิ์  กิติวัฒน์ รักษาการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ เป็นประธาน


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6