พิธีเปิดงานวันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี 2558

25-12-58

          26  ธันวาคม  2558 นายจิระศักดิ์  ยอดวิจารณ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมเปิดงานวันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ อนุสรณ์สถานเรือ ต 813 บ้านบางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เนื่องในโอกาสครบรอบ 11ปี เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ 26 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงความเสียหายร้ายแรงจากภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษย์ก่อขึ้นและเพื่อให้ร่วมมือกันป้องกัน และเตรียมพร้อมรับมือกับอุบัติภัยต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมกันปลูกฝังความสำนึกในการรักษาความปลอดภัยอย่างสูงสุด และดำรงชีวิตอย่างไม่ประมาท โดยมี นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน