ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559

 

         30-12-58

         28  ธันวาคม  2558 นายคนอง  ดาวประดับ  หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ  สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วม พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559  ระหว่าง วันที่ 29 ธันวาคม 2558 -  วันที่ 4  มกราคม 2559  (รวม 7 วัน) ณ บริเวณสามแยกวังหม้อแกง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมี นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน