มอบกระเช้าปีใหม่

happy

          นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพัังงา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา นำกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เข้าอวยพรปีใหม่ 2559 นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายสกล  จันทรักษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  นายสมเจตน์  จงศุภวิศาลกิจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายมานะ จรุงเกียรติขจร  ปลัดจังหวัดพังงา ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังใหม่)


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6