พิธีเปิดงานคนพิการสากลจังหวัดพังงา

13-01-59

          13  มกราคม  2559 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพังงา ประจำปี 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการรับทราบนโยบายและมาตรการ แนวทางของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ส่งเสริมโอกาสคนพิการได้แสดงศักยภาพ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในสังคมอย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป โดยมีนายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน