ประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย

db1f5fdf-afe0-4871-afa3-f076988758c0

         14  มกราคม 2559 เวลา 13.30น. นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มอบหมายให้นายสกล  จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมการประชุมหารือฯดังกล่าว