มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

febd1dfc-5087-495f-8e59-4be3170b663b

          22  มกราคม  2559  นางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา ประสานกับอำเภอตะกั่วป่า เพื่อขอข้อมูลรายละเอียดโครงการตามมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการส่งเสริมความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ และได้เข้าร่วมรับฟังรายงานการดำเนินงานและชี้แจงปัญหาการดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยมีนายมานิตย์  เพียรทอง นายอำเภอตะกั่วป่า เป็นประธาน