ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงาน

 

 3a901933-8ce6-4add-b157-16dfbb77678b

   เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2559 เลา 17.00 น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมตรวจ ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการส่่งเสริม ความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ของจังหวัดพังงา และเรื่องอื่น ๆ โดยมีนายประทีป  กีรติเรขา รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายสุวิทย์  สุบงกฎ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ทั้งนี้ นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 2 ท่าน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6