รับมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย)

page1

     เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อรับมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒนาศัย) ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต 

 


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6