งานเมาลิดกลางจังหวัดพังงา ประจำปี 2559

MoaLid

         เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางจังหวัดพังงา และให้การต้อนรับจุฬาราชมนตรี ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางจังหวัดพังงา ประจำปี 2559

              ทั้งนี้ การจัดพิธีเมาลิดกลาง เพื่อเป็นการระลึกถึงเกียรติประวัติอันประเสริฐ และน้อมนำคำสอนของพระศาสดานบีมูฮำมัด ซล. มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต สร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่ตนเอง นำความสันติสุขของสังคม ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ และความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติ 


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6