ร่วมงานประกวดจังหวัดและชมรมTO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้

surat

          8 กุมภาพันธ์  2559 เวลา 08.30 น. นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มอบหมายให้ นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด  TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมงานประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาตใต้