จังหวัดเคลื่อนที่

18-02-59

          18  กุมภาพันธ์  2559 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมจัดโครงการส่่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อออกพบปะประชาชนในพิ้นที่เพื่อรับทราบข้อเท็จจริง และกำหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนตลอดจนนำการบริการภาครัฐ และเอกชนไปให้แก่ประชาชนในพิ้นที่ห่างไกล ณ โรงเรียนบ้านท่าเขา หมู่ที่4 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6