พิธีบูชาสักการะพระพิฆเณศและการรับมอบเทวรูปพระนารายณ์(องค์จำลอง)

naray

          19  กุมภาพันธ์  2559 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา  ร่วมเป็นเกียรติพิธีบูชาสักการะพระพิฆเณศและการรับมอบเทวรูปพระนารายณ์ (องค์จำลอง) ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม  วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ในพิธี