พิธีบูชาสักการะพระพิฆเณศและการรับมอบเทวรูปพระนารายณ์(องค์จำลอง)

naray

          19  กุมภาพันธ์  2559 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา  ร่วมเป็นเกียรติพิธีบูชาสักการะพระพิฆเณศและการรับมอบเทวรูปพระนารายณ์ (องค์จำลอง) ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม  วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ในพิธี


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6