สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จังหวัดพังงา

28-02-59

            28   กุมภาพันธ์  2559 เวลา 09.00น. นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 2 ท่าน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน ได้ให้การต้อนรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชน ท้ังนี้ได้ร่วมกันถกแถลงปัญหาของจังหวัดพังงา ในประเด็นโครงสร้างพิ้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมในวันดังกล่าว


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6