การบริหารขยะและโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน

prachum

          4  มีนาคม  2558 เวลา 09.30น. นายจีรายุ นันท์ธราธร หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดพังงา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กรณีการบริหารขยะและโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่่ของประชาชน สรุปผลการประชุม จังหวัด ได้ขับเคลื่อนตามภารกิจงานที่รับผิดชอบเป็นที่น่าพอใจ โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมด้วย


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6