การบริหารขยะและโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน

prachum

          4  มีนาคม  2558 เวลา 09.30น. นายจีรายุ นันท์ธราธร หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดพังงา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กรณีการบริหารขยะและโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่่ของประชาชน สรุปผลการประชุม จังหวัด ได้ขับเคลื่อนตามภารกิจงานที่รับผิดชอบเป็นที่น่าพอใจ โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมด้วย