ติดตามโครงการตำบล 5 ล้าน

nakrang

          4  มีนาคม  2559 เวลา 15.00น  นายจิรายุ  นันท์ธราธร  หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักงานนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 ได้เดินทางมาศูนย์เรียนรู้ชุมชนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านนากลาง หมู่ที่9  ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง ตรวจติดตามโครงการตำบล 5 ล้าน มีหัวหน้าสำนักงานจังหวัด สถิติจังหวัดพังงา นายอำเภอตะกั่วทุ่งและพี่น้องชาวบ้านนากลาง ให้การต้อนรับ

         


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6