ติดตามโครงการตำบล 5 ล้าน

nakrang

          4  มีนาคม  2559 เวลา 15.00น  นายจิรายุ  นันท์ธราธร  หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักงานนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 ได้เดินทางมาศูนย์เรียนรู้ชุมชนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านนากลาง หมู่ที่9  ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง ตรวจติดตามโครงการตำบล 5 ล้าน มีหัวหน้าสำนักงานจังหวัด สถิติจังหวัดพังงา นายอำเภอตะกั่วทุ่งและพี่น้องชาวบ้านนากลาง ให้การต้อนรับ