เสม็ดนางชี

met 

          4  มีนาคม  2559 นายจิรายุ นันท์ธราธร  หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่7  นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัด  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา เยี่ยมชมจุดชมวิวเสม็ดนางชี แหล่งท่องเที่ยวอันซีนแห่งใหม่ของจังหวัดพังงา  ตั้งอยู่ที่ ม.2 บ้านหินร่ม ต.คลองเคียน  อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา