เสม็ดนางชี

met 

          4  มีนาคม  2559 นายจิรายุ นันท์ธราธร  หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่7  นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัด  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา เยี่ยมชมจุดชมวิวเสม็ดนางชี แหล่งท่องเที่ยวอันซีนแห่งใหม่ของจังหวัดพังงา  ตั้งอยู่ที่ ม.2 บ้านหินร่ม ต.คลองเคียน  อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6