โครงการกลุ่มเกษตรทำสวน

m3

          4  มีนาคม  2559 เวลา 16.30น. นายจิรายุ  นันท์ธราธร  หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่7  เดินทางไปติดตามโครงการกลุ่มเกษตรกรทำสวนโคกกลอย หมู่ที่3 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา  นางสาวประไพ พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา นายอำเภอตะกั่วทุ่ง และพี่น้องประชาชน ให้การต้อนรับ


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6