โครงการกลุ่มเกษตรทำสวน

m3

          4  มีนาคม  2559 เวลา 16.30น. นายจิรายุ  นันท์ธราธร  หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่7  เดินทางไปติดตามโครงการกลุ่มเกษตรกรทำสวนโคกกลอย หมู่ที่3 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา  นางสาวประไพ พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา นายอำเภอตะกั่วทุ่ง และพี่น้องประชาชน ให้การต้อนรับ