ร่วมโครงการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

8-03-59

          8  มีนาคม 2559 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมเป็นเกียรติและสังเกตการณ์การดำเนินโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ณ เรือ ต.813 บ้านบางเนียง ต.ตึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6