ร่วมโครงการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

8-03-59

          8  มีนาคม 2559 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมเป็นเกียรติและสังเกตการณ์การดำเนินโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ณ เรือ ต.813 บ้านบางเนียง ต.ตึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา