มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

nuttapong

          9  มีนาคม  2559 เวลา 15.30 น. นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มอบหมายให้นายสกล  จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  ร่่วมต้อนรับ นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ซึ่งเดินทางมาติดตามและให้คำแนะนำโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลของประชาชนและการเบิกจ่ายของจังหวัดพังงา ณ ที่ว่าการอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมด้วย


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6