มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

nuttapong

          9  มีนาคม  2559 เวลา 15.30 น. นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มอบหมายให้นายสกล  จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  ร่่วมต้อนรับ นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ซึ่งเดินทางมาติดตามและให้คำแนะนำโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลของประชาชนและการเบิกจ่ายของจังหวัดพังงา ณ ที่ว่าการอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมด้วย