ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน

16-03-59

          16  มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสกล  จันทรักษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) คร้ังที่ 1/2559 โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6