การจัดงานวันท้องถิ่นไทย

18-03-59

          18  มีนาคม  2559  เมื่อเวลา 09.00น. บริเวณลานพระบรมราชาอนุสรณ์ รััชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดพังงา นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลองขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมการจัดงานในวันดังกล่าวด้วย