โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

24-03-59

          24  มีนาคม  2559   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดพังงา (กิจกรรมสะพายกล้องท่องเที่่ยวพังงา) ระหว่างวันที่ 23-29 มีนาคม 2559 ณ แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาที่โดดเด่นในทุกอำเภอในจังหวัดพังงา  โดยกำหนดให้มีช่างภาพมืออาชีพในแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้อง  ไปบันทึกภาพแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางบก ทางน้ำ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ผ่านภาพถ่ายที่สวยงาม จากช่างภาพที่มีชื่อเสียง โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6